ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

 

Email : esrc@sit.kmutt.ac.th
Email : sittraining@sit.kmutt.ac.th

 

Tel : 02-470-9886, 02-470-9881
Fax : 02-872-7145

Map