ที่ปรึกษา มจธ. ได้ร่วมงานเสวนาหัวข้อ Hybrid Community Cloud for E-Government Service ในงาน The 1st Innovative Government Day Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน  The 1st Innovative Government Day  Innovating Government Transformation  for Citizen’s Happiness ณ The Berkeley Hotel Pratunam ได้มีการเสวนา การเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลเพื่อออกแบบรัฐบาลอนาคต โดยมี ดร. อนุชาติ ทัศนวิบูลย์ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Hybrid Community Cloud for E-Government Service

Leave a Reply